تیم کاری راندولا

مدیر عامل : آقای مهندس سید حمید سید کلالی ( مهندس شیمی با گرایش صنایع غذایی )

مدیر بازرگانی و ریس هیات مدیره : خانم مهندس آزاده جلالیان ( کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی )

مدیر پخش خراسان رضوی  و عضو هیات مدیره : آقای مهندس ابوالفضل جلالیان ( مهندس کامپیوتر )

مسئول فنی : خانم مهندس فاطمه نیکو ( مهندسی علوم و صنایع غذایی )

مدیر تولید : آقای محمد منصوری

سرگروه تیم تولید شکلات و دراژه : خانم زهرا غلامزاده

سرگروه تیم تولید تابلت : خانم شهربانو ولی پور

سرگروه تیم دوسرپرس : خانم فتانه قوچانی

سرگروه تیم بسته بندی و انبار دار: خانم مهناز وظیفه دار

سرگروه تیم تولید کادویی : خانم مینا غلامی