ارتباط با راندولا

با ما تماس بگیرید

 

آدرس دفتر مرکزی

مشهد، بزرگراه آزادی، آزادی ۱۳۱/۸

 

آدرس کارخانه

مشهد، شهرک صنعتی چناران، فاز۱ ، کوشش ۱

 

آدرس پستی

مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی ۹۱۷۷۵-۱۱۷۱

 

تلفن دفتر مرکزی

۰۵۱-۳۶۵۱۳۷۲۴ ۰۵۱-۳۶۵۱۳۶۲۵

 

تلفن کارخانه

۰۵۱-۴۶۱۳۹۵۱۲-۴

 

پست الکترونیک

info@randola.com

برای ما پیام بگذارید